Postępy w realizacji projektu!

Stan realizacji projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski na koniec czerwca 2018.

W ramach zadania głównego dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zrealizowano już ok. 5 km sieci kanalizacyjnej i ok 2,8 km sieci wodociągowej oraz towarzyszące im przyłącza wod-kan do posesji. Nad prawidłowością i terminowością realizacji prac czuwa inspektor nadzoru – Janusz Smolarczyk „Koinstal”.

Ponadto, w wyniku realizacji zadania „Zakup środków trwałych”, dzięki współfinansowaniu ze środków europejskich, PUK sp. z o.o. nabył:

1. Samochód specjalistyczny do czyszczenia kanałów sanitarnych o wartości brutto ponad 400 tys. zł.

2. Specjalistyczny pojazdu do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej o wartości brutto niemal 100 tys. zł.

3. Korelator do lokalizacji wycieków sieci wodociągowej o wartości brutto ponad 67 tys. zł.

4. Kamerę inspekcyjną do sieci kanalizacji sanitarnej o wartości ponad 100 tys. zł.

Całość inwestycji planowana jest do zakończenia do końca bieżącego roku. Przez cały okres prowadzenia inwestycji działa także Jednostka Realizująca Projekt przy PUK sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim.