Gospodarka odpadami

Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl

Działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z gospodarstw jednorodzinnych prowadzona jest w oparciu o Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Międzyrzec Podlaski.

Przy odpadach pochodzących z remontów mieszkań na życzenie klienta podstawiamy pojemnik o pojemności 5m3 lub 7m3 nieodpłatnie. (Tylko z rejonu, który należy do obsługi PUK)

Odpady zmieszane np. ze sprzątania, odbieramy odpłatnie podstawiamy pojemnik o pojemności 5m3 lub 7 m3.
Możemy podstawić również przyczepkę ciągnikową o ładowności 3 ton.

Administrowanie cmentarzem komunalnym

Zamiatanie mechaniczne chodników i ulic

Koszenie trawników w pasach drogowych

Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi

Usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości

Prace związane z sukcesywną zbiórką śmieci z koszy ulicznych

Wszystkie usługi wykonywane są za odpłatnością w ramach obowiązujących cenników lub uzgodnionych zleceń indywidualnych.

Galeria