Cennik usług ZUK

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim
obowiązujący od dnia 01 sierpnia 2022 r.

Odbiór odpadów segregowanych (makulatura, plastik, szkło, odpady biodegradowalne) od podmiotów gospodarczych za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika: jm. Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto) Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto)
120 l szt. 18,52 zł 20 zł 27,78 zł 30 zł
240 l szt. 32,41 zł 35 zł 41,67 zł 45 zł
1100 l szt. 64,81 zł 70 zł 83,33 zł 90 zł
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od podmiotów gospodarczych za jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z pojemnika: jm. Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) Z terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto) Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (netto) Spoza terenu miasta Międzyrzec Podlaski (brutto)
120 l szt. 37,04 zł 40 zł 41,67 zł 30 zł
240 l szt. 55,56 zł 35 zł 64,81 zł 45 zł
1100 l szt. 148,15 zł 160 zł 157,41 zł 170 zł
1 m3 m3 148,15 zł 160 zł 157,41 zł 170 zł
KP-7 szt. 833,33 zł 900 zł* 925,93 zł 1000 zł **

* cena obowiązuje do 1 tony wagi odpadu – nadwyżka płatna 900,00 zł brutto/tonę (proporcjonalnie do oddanych kg)

** cena obowiązuje do 1 tony wagi odpadu – nadwyżka płatna 1 000,00 zł brutto/tonę (proporcjonalnie do oddanych kg)

Pozostałe odpady – wycena indywidualna