Harmonogram odbioru odpadów z miasta Międzyrzec Podlaski

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 83 372 62 39.

Informacje dla Mieszkańców, dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta

 1. Przypominamy o obowiązku wystawiania worków/pojemników z poszczególnymi frakcjami odpadów w miejsce ogólnodostępne przed bramę posesji w dniach wyznaczonych w harmonogramie przed godziną 7.00
 2. Odpady takie jak m.in.: zużyte opony, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i zużyte energooszczędne źródła światła, meble i inne odpady wielkogabarytowe należy samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów (szczegółowe informacje w informatorze dla mieszkańców).
 3. Lokalizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKów:

  – plac targowy przy ul. Tadeusza Kościuszki – w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 9.00 do 15.00;

  – baza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., przy ul. Brzeskiej 102 – w każdą trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9.00 do 15.00.

 4. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:a) 28 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie od 1 do 4 osób włącznie zamieszkujących nieruchomość,b) 26 zł miesięcznie od piątego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
 5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez wezwania, raz na dwa miesiące w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego, i tak:
  • – do 10 stycznia (za styczeń i luty)
  • – do 10 marca (za marzec i kwiecień)
  • – do 10 maja (za maj i czerwiec)
  • – do 10 lipca (za lipiec i sierpień)
  • – do 10 września (za wrzesień i październik)
  • – do 10 listopada (za listopad i grudzień)
 6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. urodzenie się dziecka, przeprowadzka, wyjazd, zgon) w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, a w przypadku „nowo zamieszkałych” nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Wydziale Ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8 pok. nr 13 lub pod numerem telefonu 83 372-62-39.